Kayıt İşlemleri


Kayıt İşlemleri


Özel Güvenlik Eğitimi Kurs Kayıtları ve Şartları;

Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak.
  • 4 Doktor onaylı “silahsız özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

 

Silahlı Özel Güvenlik Eğitim için ;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 21 yaşını doldurmuş olmak.
  • En az lise mezunu olmak.
  • 6 Doktor onaylı “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

Genel Şartlar;

*Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas gibi suçlardan hüküm giymemek.