İLERİ ATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 1.SEVİYE


İLERİ ATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 1.SEVİYE


Silahlı taktik eğitim programının bu modülünde tabanca kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimi ve uygulamaya dair ileri teknikler öğretilmektedir. 1. Seviye Silah ileri atış eğitiminin alınabilmesi için, Temel Atış Teknikleri Eğitimi alınması zorunludur. Bu programda öğretilecek teknik ve taktik bilgilerin yanı sıra kursiyerin temel eğitimde öğrendiklerini bir bütün olarak uygulaması ve parkur atışlarına hazırlanması hedeflenmektedir. 1.Seviye Silah ileri atış eğitiminde öğretilecek konular ve ders saatleri aşağıya çıkarılmış olup, teorik ve uygulama eğitimleri genel eğitim süresi içerisinde konulara uygun olarak bir bütün halinde işlenecektir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

– Nüfus cüzdanı fotokopisi
– Temel Atış Teknikleri Eğitimi Sertifikası fotokopisi
– Silah sahipleri için silah ruhsatı fotokopisi

KAYIT ŞARTLARI:

– 6136 sayılı kanuna muhalefet sebebiyle ceza almamış olmak
– Kamu haklarından yoksun olmamak
– Temel silah atış eğitimi almış olmak

KAPSAM:

1.TEORİK (1 saat)
1.1 Hayatta kalma becerileri
1.2 Risk analizi
1.3 Güç kullanmanın yasal boyutu
1.4 Tabanca mekaniği
1.5 Temel kavramlar
1.6 Emniyet kuralları
1.7 Olası tabanca kazaları

2. UYGULAMA
2.1 Hızlı atış teknikleri (Baskı ve imha atışı)
2.2 Tehlike yönlerine dönerek atış
2.3 Hareketli atış teknikleri (koşarak, yürüyerek)
2.4 Hızlı şarjör değiştirme teknikleri
2.5 Tek el ile atış
2.6 Airsoft tabanca ile uygulama atışları
2.7 Ateşli tabanca ile uygulama atışları

Sertifika: 1. Seviye İleri Atış Teknikleri Eğitimi sertifikası verilecektir.
Hizmetimiz dahilinde 100 adet fişek kullandırılmaktadır.